CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 2 Phố Đặng Thùy Trâm, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37555247 * FAX: (84-4) 37555236

Email: dosm@monre.gov.vn

GỬI LIÊN HỆ
Họ tên
Email
Nội dung
Mã kiểm tra