Dự án Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 gắn với mô hình số độ cao thành phố Hà Nội
Tên dự án :
Dự án Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 gắn với mô hình số độ cao thành phố Hà Nội
Loại dự án :
Dự án chuyên môn cấp Bộ
Tình trạng dự án :
Công bố
Cơ quan chủ trì thực hiện :
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
Đơn vị thực hiện :
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Phạm vi thực hiện :
Các quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội
Thời gian thực hiện :
2012 - 2017
Mục tiêu :

Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và mô hình số độ cao thành phố Hà Nội nhằm đáp ứng kịp thời dữ liệu nền địa lý cơ bản phục vụ quy hoạch và quản lý độ thị phát triển bền vững thủ đô

Nôi dung :

Bay chụp ảnh số tỷ lệ 1:25.000 khu vực đồi núi phía Tây thành phố Hà Nội bằng máy chụp ảnh số UltraCam XP và bay quét kết hợp chụp ảnh số bằng công nghệ Lidar các khu vực còn lại để phủ kín diện tích các khu vực cần đo vẽ bản đồ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 phủ trùm toàn bộ diện tích tự nhiên thành phố Hà Nội.

Biên tập bản đồ địa hình

Sản phẩm chính :

Mô hình số địa hình (DTM/DEM); Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý 1:2.000, 1:5.000 toàn thành phố và mô hình số độ cao đóng gói theo từng đơn vị hành chính; Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000, 1:5000 toàn thành phố.