Dự án Hiện chỉnh, biên tập và chế in bản đồ hành chính 63 tỉnh, thành phố
Tên dự án :
Dự án Hiện chỉnh, biên tập và chế in bản đồ hành chính 63 tỉnh, thành phố
Loại dự án :
Dự án chuyên môn cấp Bộ
Tình trạng dự án :
Công bố
Cơ quan chủ trì thực hiện :
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
Đơn vị thực hiện :
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam
Phạm vi thực hiện :
63 tỉnh, thành phố trong cả nước
Thời gian thực hiện :
2013 - 2018
Mục tiêu :

Bổ sung, cập nhật các yếu tố nội dung của bản đồ; biên tập, hoàn thiện bản gốc tác giả dạng số theo một quy chuẩn thống nhất cho hệ thống bản đồ hành chính cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp thiết của các Bộ, ngành và địa phương trong công tác quản lý hành chính.

Nôi dung :

Bổ sung, cập nhật các yếu tố nội dung của bản đồ hành chính;

Biên tập, hoàn thiện bản gốc tác giả dạng số.

Biên tập phục vụ chế in và in bản đồ hánh chính của 63 tỉnh, thành phố.
Sản phẩm chính :

Bản đồ hành chính của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước ở dạng số và dạng giấy.