Dự án thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1:10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước
Tên dự án :
Dự án thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1:10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước
Loại dự án :
Dự án Chính phủ
Tình trạng dự án :
Công bố
Cơ quan chủ trì thực hiện :
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
Đơn vị thực hiện :
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Công ty Tài nguyên và Môi trường Miền Nam; Cục Viễn thám Quốc gia; Viện Khoa học đo đạc và bản đồ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Phạm vi thực hiện :
Trên phạm vi cả nước
Thời gian thực hiện :
2008 - 2012
Mục tiêu :

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1:10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước, bảo đảm đủ năng lực phục vụ mọi nhu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh quốc gia, thỏa mãn điều kiện hội nhập kinh tế, quốc tế.

Nôi dung :

Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1:10.000 phủ trùm cả nước trên cơ sở hệ thống bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 và các tỷ lệ lớn hơn; bản đồ địa chính cơ sở đã có và đo vẽ mới đối với các khu vực chưa có bản đồ.

Xây dựng mô hình số độ cao phủ trùm cả nước trên cơ sở thu nhận độ cao đã được đo trên tất cả các loại bản đồ cùng tỷ lệ và lớn hơn, đô nối và đo bổ sung bằng công nghệ Lidar giữa các khu vực đã có độ cao;

Xây dựng mô hình Geoid địa phương trên lãnh thổ Việt Nam cơ sở tính toán tổng hợp các số liệu định vị toàn cầu, số liệu đo độ cao thủy chuẩn, số liệu trọng lực;

Hoàn chỉnh hệ thống bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 phủ trùm cả nước.

Sản phẩm chính :

Dữ liệu nền thông tin địa lý 1:10.000 phủ trùm cả nước đã được chuẩn hóa theo chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia; mô hình số độ cao phủ trùm cả nước kèm theo số liệu gốc Metadata; Mô hình geoid địa phương trên từng khu vực và toàn lãnh thổ; độ cao của tất cả các điểm trong lưới địa chính cơ sở; Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý 1:10.000 phủ trùm toàn quốc (riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở tỷ lệ 1:5.000) định dạng theo quy định chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia; bản đồ địa hình gốc tỷ lệ 1:10.000