Dự án thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm
Tên dự án :
Dự án thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm
Loại dự án :
Dự án Chính phủ
Tình trạng dự án :
Công bố
Cơ quan chủ trì thực hiện :
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
Đơn vị thực hiện :
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Công ty Tài nguyên và Môi trường Miền Nam; Cục Viễn thám Quốc gia; Viện Khoa học đo đạc và bản đồ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
Phạm vi thực hiện :
Các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểmtrên phạm vi cả nước
Thời gian thực hiện :
2008 - 2012
Mục tiêu :

Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 cho các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm của cả nước nhằm đáp ứng kịp thời dữ liệu địa lý cơ bản phục vụ quy hoạch và phát triển bền vững các khu vực có mức đô thị hóa cao.

Nôi dung :

Bay chụp ảnh tỷ lệ 1:8.000 - 1:10.000 hoặc 1:15.000 - 1:20.000 phủ kín diện tích các khu vực cần đo vẽ mới.

Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 cho các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm;

Biên tập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 cho các khu vực đo vẽ mới.

Sản phẩm chính :

Dữ liệu nền thông tin địa lý các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm của cả nước đã được chuẩn hóa theo chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia; mô hình số độ cao kèm theo số liệu gốc Metadata; cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1: 2.000, 1: 5.000 các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm của cả nước theo định dạng quy định chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia; bản đồ địa hình gốc tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 hệ VN-2000 bản số và bản giấy.