Hoạt động triển khai
(05/10/2023)
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của các tổ chức sau

(19/01/2023)
Hội đồng sáng kiến Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã họp xét các sáng kiến cấp cơ sở năm 2022 cho các cá nhân

(23/11/2022)
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xin thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2022

(19/01/2022)
Thực hiện Thông tư số 21/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường. Ngày 13 tháng 01 năm 2022, Hội đồng sáng kiến Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã họp, xét các sáng kiến cấp cơ sở năm 2021 cho các cá nhân. Căn cứ kết quả họp Hội đồng sáng kiến nêu trên, Hội đồng sáng kiến Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thông báo để các công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục biết (có Danh sách các cá nhân đề nghị công nhận sáng kiến đã được Hội đồng xét, đồng ý kèm theo Thông báo này). Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Cục, nếu không có ý kiến trái với kết luận của Hội đồng sáng kiến, Hội đồng sáng kiến Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trình Cục trưởng công nhận sáng kiến cấp cơ sở theo quy định.

(24/12/2021)
(TN&MT) - Tính đến tháng 12/2021, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã cấp tổng số 396 Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các doanh nghiệp, cá nhân và được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ TN&MT.

(18/05/2021)
Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

(01/02/2021)
Thực hiện Quyết định số 283/QĐ-ĐĐBĐVN ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam. Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Hội đồng sáng kiến Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã họp, xét hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở cho cá nhân.

(29/01/2021)
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

(20/01/2021)
Ngày 18 tháng 01 năm 2021, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (sau đây viết tắt là Hội đồng sát hạch) đã tổ chức họp Hội đồng và thống nhất kết quả điểm thi sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020. Hội đồng sát hạch đã báo cáo Cục trưởng Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam kết quả điểm thi nêu trên.

(15/01/2021)
công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

(31/12/2020)
Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thông báo tới các cá nhân Danh sách cá nhân đủ điều kiện và cá nhân không đủ điều kiện sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020. (Danh sách cụ thể được gửi kèm Công văn).

(31/12/2020)
Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thông báo tới các cá nhân đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hạng I (có tên trong Danh sách gửi kèm Công văn) thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch và mã số dự sát hạch như sau: 1. Thời gian sát hạch: 8h15phút, ngày 09 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 10 tháng 01 năm 2021. 2. Địa điểm sát hạch: Hội trường tầng 2, Hội trường tầng 4 và Hội trường tầng 9, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, số 2 Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 3. Mã số dự sát hạch: Theo Danh sách cá nhân đủ điều kiện sát hạch gửi kèm Công văn.

(31/12/2020)
(TN&MT) - Tính đến 14/12/2020, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã cấp tổng số 1.845 Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các doanh nghiệp và được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ TN&MT.

(09/12/2020)
(TN&MT) - Sáng 2/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa có buổi làm việc với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam về việc sắp xếp bộ máy theo Nghị định số 101/NĐ-CP.

(08/12/2020)
Trung tâm Biên giới và Địa giới xin gửi lời chào tới Quý Công ty và thông báo với Quý Công ty về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phục vụ thanh lý tài sản công năm 2020 tại Trung tâm Biên giới và Địa giới, cụ thể như sau

1 2 3 Trang tiếp theo