Hội nghị khoa học, công nghệ toàn quốc
(10/12/2021)
Hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc "Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia: Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại” do Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phối hợp với Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức dự kiến diễn ra vào ngày 23/11/2021 tại Hà Nội. Chương trình được tổ chức trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom.

(12/03/2021)
Cách mạng công nghiệp 4.0 đang là xu thế và đã hiện hữu trong nhiều lĩnh vực của hoạt động sản xuất và đời sống xã hội. Sự tiến bộ của công nghệ, vừa làm tăng năng suất lao động nhưng cũng đồng thời làm giảm nhu cầu về nhân sự trong các ngành công nghiệp, dịch vụ nói chung và lĩnh vực Địa không gian nói riêng. Với mục tiêu nắm bắt được những cơ hội và vượt qua những thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0, nhân dịp 55 năm thành lập khoa Trắc địa-Bản đồ và Quản lý Đất đai (1966-2021), Hội nghị khoa học Quốc gia về Công nghệ Địa không gian trong Khoa học trái đất và Môi trường sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến 15 tháng 10 năm 2021 tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Với phương châm kết nối và cùng nhau phát triển, Hội nghị là một diễn đàn để các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến Trắc địa và Địa không gian cùng nhau thảo luận về chiến lược, kỹ thuật và công nghệ, để có những hướng đi phù hợp nhất, hiệu quả nhất, đóng góp cho sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước.

(10/10/2018)
Phát triển khoa học và công nghệ là yêu cầu quan trọng để đảm bảo sự phát triển của lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Đồng thời, khoa học và công nghệ cũng đã được xác định là then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong điều kiện thế giới đang áp dụng những thành tựu to lớn của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Sự thay đổi công nghệ trong đo đạc và bản đồ như công nghệ định vị vệ tinh, công nghệ số, công nghệ mạng… đã và đang làm thay đổi phương pháp thu nhận, xử lý thông tin và sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ ngày càng chính xác, nhanh chóng và có hiệu quả, góp phần thúc đẩy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật dựa trên cơ sở dữ liệu không gian địa lý.

(26/06/2018)
Hội nghị Khoa học, Công nghệ toàn quốc ngành đo đạc và bản đồ năm 2018 dự kiến tổ chức đầu tháng 9 năm 2018. Ban tổ chức đã gửi thư mời đến các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các nhà quản lý có quan tâm đến chủ đề của Hội nghị tham gia gửi bài viết. Ban tổ chức thông báo hạn cuối cùng nhận bài trước ngày 15/7/2018.

(17/05/2018)
Hội nghị Khoa học, Công nghệ toàn quốc ngành Đo đạc và Bản đồ năm 2018 là một sự kiện lớn của ngành với sự tham dự của hơn 500 khách mời trong ngành đo đạc và bản đồ, là đại diện của các cơ quan, tổ chức liên quan đến lĩnh vực đo đạc và bản đồ trong Bộ Tài nguyên và Môi trường; đơn vị liên quan thuộc các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương…; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh; các trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực đo đạc và bản đồ trên cả nước.

(23/04/2018)
Hội nghị Khoa học, Công nghệ toàn quốc ngành đo đạc và bản đồ năm 2018 dự kiến tổ chức trong tháng 8 năm 2018. Ban tổ chức đã gửi thư mời đến các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các nhà quản lý có quan tâm đến chủ đề của Hội nghị tham gia gửi bài viết. Chương trình dự kiến của Hội nghị gồm 2 phần Phiên toàn thể và 05 nhóm thảo luận chuyên đề như sau: Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý; Trắc địa; Bản đồ; Đo ảnh và viễn thám; Đo đạc và bản đồ chuyên ngành.

(16/04/2018)
Ngay từ khi tái thành lập năm 2002, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ mới trong công tác đo đạc và bản đồ. Trong giai đoạn này, công nghệ đo GPS, công nghệ ảnh số và công nghệ GIS đã được nghiên cứu và áp dụng vào thực tế sản xuất tại Việt Nam. Các dự án lớn như xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 kèm mô hình số độ cao phù trùm cả nước và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 cho khu vực đô thị và kinh tế phát triển đã được thực hiện trên nền các công nghệ hiện đại trên

(16/04/2018)
Ngành Đo đạc và Bản đồ sẽ tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập vào năm 2019. Trong quá trình hình thành và phát triển, các công nghệ tiên tiến như công nghệ đo cao, công nghệ đo trọng lực, công nghệ viễn thám, công nghệ ảnh số, công nghệ LIDAR, công nghệ đo bản đồ địa hình đáy biển, công nghệ GIS và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý… đã được nghiên cứu và áp dụng vào thực tế sản xuất tại Việt Nam, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.