Văn bản quy phạm pháp luật
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành
18/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 11/02/2020
27/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 13/03/2019
03/2019/NĐ-CP hoạt động viễn thám 04/01/2019
45/2015/NĐ-CP Về hoạt động đo đạc và bản đồ 06/05/2015
173/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ 13/11/2013