Giới thiệu

Thư ngỏ

 

Lịch sử phát triển

 

Chức năng nhiệm vụ

 

Cơ cấu tổ chức

 

Danh bạ điện thoại

 

Tin tức - Sự kiện

Tin hoạt động

 

Biên giới - Địa giới

 

Khoa học - Công nghệ

 

Hợp tác quốc tế

 

Hoạt động triển khai

 

Thông tin tư liệu

Tin hoạt động

 

Hệ thống thông tin tư liệu

 

Công trình dự án

Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy về Đo đạc và Bản đồ


 

Văn bản Bộ Ngành khác liên quan đến ĐĐBĐ


 

Thủ tục hành chính

Diễn đàn tháo luận

LIÊN KẾT WEBSITE
 
Hội nghị điển hình tiên tiến Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam giai đoạn 2015-2020
(08:52, 11/06/2015)

 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Sáng 8/6, tại Hà Nội, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục.

Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam được tổ chức nhằm đánh giá, tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm giai đoạn 2011-2015, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và đề ra phương hướng, nội dung, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Phan Đức Hiếu phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian qua, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động; chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong Cục theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong 5 năm qua, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng đề ra tại Hội nghị điển hình tiên tiến của Cục giai đoạn 2009-2011 và xuất phát từ nhiệm vụ chính trị được giao, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua này, các đơn vị thuộc Cục đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng theo từng giai đoạn và từng năm với từng nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể trên các mặt công tác để quán triệt tới tất cả các tập thể, cá nhân thống nhất thực hiện.

 Trên thực tế, việc tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua được phát động trong những năm qua đã có tác dụng tạo ra không khí thi đua sôi nổi, thực sự là động lực thúc đẩy toàn Cục tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của Cục như: xây dựng và hoàn thiện hệ thống, cơ chế chính sách về đo đạc và bản đồ; phong trào thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, dự án, đề án; thực hiện tốt nhiệm vụ hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ; công tác biên giới và địa giới; đặc biệt là phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính của Cục; phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí... Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được các cấp ghi nhận, biểu dương, thực sự là những bông hoa, tấm gương tiêu biểu để công chức, viên chức và người lao động của Cục học tập và noi theo.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 5 năm, qua các phong trào thi đua, nhiều cá nhân, tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp ghi nhận, biểu dương. Cụ thể: 10 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các loại; 7 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 6 tập thể được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Cờ thi đua xuất sắc; 15 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ; 74 tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen; 84 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 405 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 577 tập thể, cá nhân được Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tặng Giấy khen...

Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, giai đoạn 2015-2020, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tiếp tục phát huy sức mạnh, đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch 5 năm 2016-2020 mà Bộ giao, trong đó tập trung thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ nói riêng và trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung. Bên cạnh đó, trong giai đoạn tới, Cục Đo đạc và Bản đồ lấy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn là mục tiêu và là động lực quan trọng để đẩy mạnh phong trào thi đua; gắn thi đua với việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình, kịp thời biểu dương, động viên, cổ vũ phong trào và phổ biến giới thiệu kinh nghiệm cách làm của các điển hình...

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể xuất sắc 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả đã đạt được của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam trong công tác thi đua khen thưởng nói riêng và trong thực hiện nhiệm vụ công tác nói chung. Những thành tích đó là cơ sở để Cục tiếp tục phát huy sức mạnh, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ công tác trong giai đoạn tới. Trong thời gian tới, khi khối lượng công việc ngày càng nhiều hơn, yêu cầu nhiệm vụ đối với từng cá nhân và đơn vị ngày càng nặng nề hơn, vì vậy Thứ trưởng đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ, đưa Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Đồng thời, lãnh đạo Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua để cho sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Phải đưa phong trào thi đua ngày càng thực chất hơn và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành tài nguyên và môi trường năm 2014 cho các cá nhân xuất sắc

Tại hội nghị đã diễn ra lễ công bố Quyết định khen thưởng và tặng Cờ thi đua cho một số tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngành tài nguyên và môi trường như:. tặng cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Trung tâm Thông tin Dữ liệu đo đạc và Bản đồ và Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ vì đã có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014; trao tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành tài nguyên môi trường năm 2014 cho 04 cá nhân và tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 17 cá nhân. 

Thủy Nguyễn - Hưng Nam

 

Print Ý kiến của bạn

  Người gửi:
Địa chỉ:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
File gắn kèm:

Các tin khác »
TP.HCM: Xử lý nếu in bản đồ thiếu Hoàng Sa, Trường Sa (26/05)
Việt Nam đăng cai Phiên họp Lần thứ 3 của Nhóm chuyên gia về địa danh của Liên Hợp Quốc Khu vực Đông Nam Á (14/05)
Hội thảo Địa danh trong hội nhập quốc tế (14/05)
Chính phủ ban hành quy định mới về hoạt động đo đạc, bản đồ (14/05)
Tăng cường hợp tác quốc tế phục vụ công tác đo đạc bản đồ (18/03)
Đẩy mạnh quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ (30/12)
TP.Hồ Chí Minh: Kỉ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Đo đạc bản đồ Việt Nam 14/12 (20/12)
Long An: Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (20/12)
Phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng ngành đo đạc và bản đồ ngày càng phát triển vững mạnh (10/12)
Kỷ niệm 55 năm thành lập Cục Đo đạc và Bản đồ (06/12)
 
     
  Trang chủ : Liên hệ : Sơ đồ Website : Liên kết : Tìm kiếm : Hỗ trợ
 
  © Bản quyền 2006 - 2016 bởi Cục Đo đạc và Bản đồ  Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường
    -
Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
    - Điện thoại: (84-4) 37555247 * FAX: (84-4) 37555236
    - Email: dosm@monre.gov.vn * Website: http://www.dosm.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Powered by SmartCMS - Designed by Gentech