Giới thiệu

Thư ngỏ

 

Lịch sử phát triển

 

Chức năng nhiệm vụ

 

Cơ cấu tổ chức

 

Danh bạ điện thoại

 

Tin tức - Sự kiện

Tin hoạt động

 

Biên giới - Địa giới

 

Khoa học - Công nghệ

 

Hợp tác quốc tế

 

Hoạt động triển khai

 

Thông tin tư liệu

Tin hoạt động

 

Hệ thống thông tin tư liệu

 

Công trình dự án

Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy về Đo đạc và Bản đồ


 

Văn bản Bộ Ngành khác liên quan đến ĐĐBĐ


 

Thủ tục hành chính

Diễn đàn tháo luận

LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016 và kế hoạch 2016-2020
(09:57, 31/12/2015)

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Vũ Quý Lân, nguyên Phó cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Chiều ngày 28/12, tại Hà Nội, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 và định hướng nhiệm vụ kế hoạch 2016-2020. Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục.

Nỗ lực, cố gắng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ, đưa Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam ngày càng phát triểnÔng Phan Ngọc Mai, Phó cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam báo cáo tại Hội nghị


Báo cáo tại Hội nghị, ông Phan Ngọc Mai, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cho biết, năm 2015, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và kịp thời của Lãnh đạo Bộ, các Vụ chức năng; sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp của các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Cục đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2015, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra đóng góp vào sự phát triển chung của toàn ngành tài nguyên và môi trường.

Trong năm vừa qua, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã đẩy mạnh việc triển khai xây dựng 16 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ TN&MT; chủ động, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến xây dựng Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ; tăng cường xây dựng báo cáo về lĩnh vực đo đạc và bản đồ trên phạm vi toàn quốc phục vụ kế hoạch làm việc của Bộ trưởng tại các kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Chính phủ và kế hoạch làm việc của Bộ trưởng tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; tích cực lồng ghép thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giải thích pháp luật về đo đạc và bản đồ tới các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ, đưa hoạt động đo đạc và bản đồ trên cả nước ngày càng đi vào khuôn khổ, đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, Cục đã tích cực chủ động triển khai 02 Dự án Chính phủ; 01 Dự án hỗ trợ cho Lào; các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến địa danh, xây dựng cơ sở dữ liệu, phân giới cắm mốc; các nhiệm vụ thuộc Chương trình Biển đông - Hải đảo, Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu... Các nhiệm vụ chuyên môn, đề án, dự án được triển khai thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, đáp ứng nhu cầu đề ra. Sản phẩm của các nhiệm vụ được giao là nguồn tài liệu, dữ liệu quan trọng phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật đo đạc bản đồ cơ bản thống nhất trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cũng không ngừng triển khai các đề tài khoa học công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế. Trong năm 2015, Cục đã tổ chức thực hiện 10 đề tài và dự án cấp Bộ. Trong đó, có 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ kết thúc năm 2015; 03 đề tài cấp Bộ chuyển tiếp từ năm 2014; triển khai 02 đề tài cấp Bộ bắt đầu từ năm 2015; đồng thời Cục đang hoàn thành việc thực hiện 04 đề tài cấp cơ sở. Kết quả đề tài đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý, sản xuất và khai thác dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Cục đã tổ chức thành công Hội thảo địa danh khu vực với chủ đề “Địa danh với hội nhập quốc tế” tại Hà Nội vào tháng 5 năm 2015; Phối hợp với Viện Thông tin không gian địa lý Nhật Bản tổ chức Hội thảo quốc tế “hệ thống trạm Cor và hạ tầng dữ liệu không gian” tại Hà Nội; Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về đo đạc bản đồ giữa Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam với Viện Thông tin không gian địa lý Nhật Bản và Viện Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám Hungary. Ngoài ra Cục cũng tổ chức các đoàn công tác tham dự các cuộc họp diễn đàn cao cấp của Ủy ban quản lý thông tin địa lý toàn cầu của Liên Hợp Quốc (UN- GGIM) tại Hoa Kỳ; tham dự phiên họp của Ủy ban Thông tin địa lý không gian toàn cầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (UN-GGIM-AP) tại Hàn Quốc...

Trong công tác biên giới và địa giới, Cục đã chủ động triển khai, hoàn thiện công tác nội nghiệp thuộc dự án “tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào” bao gồm các hồ sơ tài liệu liên quan đến 1002 cột mốc, cọc dấu, biên tập và chế in bản đồ đường biên giới; tham gia tích cực vào việc xây dựng Nghị định thư mô tả đường biên giới Việt Nam - Lào và Hiệp định về quản lý biên giới Việt Nam - Lào; nhanh chóng hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu về bản đồ và hồ sơ biên giới Việt Nam - Trung Quốc; chủ trì, tăng cường phối hợp với Ủy Ban Biên giới Quốc gia xử lý các vấn đề kỹ thuật trong quá trình phân định và giải quyết các tồn đọng, chưa thống nhất trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia; khởi động dự án khảo sát chung tuyến biển vùng cửa Vịnh Bắc Bộ phục vụ phân định ranh giới tuyến biển và hợp tác cùng phát triển; đẩy mạnh việc thực hiện thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán dự án “ Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính” cho 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016: Tập trung toàn lực, tổ chức triển khai tốt công tác xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ


Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã đạt được trong năm 2015.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2015, năm 2016, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật để tạo hành lang pháp lý thống nhất quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đo đạc và bản đồ; đặc biệt là tập trung toàn lực, tiếp tục tổ chức triển khai tốt công tác xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ - nhiệm vụ được đánh giá là trọng tâm của Cục trong năm 2016, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mở cửa và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, tăng cường công tác giám sát thi công, kiểm tra chất lượng sản phẩm; chú trọng việc lập kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra để đảm bảo tiến độ; bảo đảm việc xây dựng và cung cấp hạ tầng dữ liệu địa lý đầy đủ, chính xác, kịp thời nhằm phục vụ các yêu cầu của quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, quản lý về lãnh thổ, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thứ ba, đẩy mạnh việc phối hợp với Bộ Nội vụ, các địa phương triển khai giải quyết các khu vực tranh chấp về địa giới, tổ chức thẩm định hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, cập nhật thông tin chia tách và sát nhập địa giới hành chính.

Thứ tư, rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục để đảm bảo hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nâng cao công tác quản lý; cần có kế hoạch, quy hoạch bồi dưỡng, tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý, yêu cầu phát triển của ngành.


Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Phan Đức Hiếu khẳng định, trên cơ sở các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn đã được thực hiện và hoàn thành tốt trong năm 2015, trong năm tới Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu không gian địa lý của Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu về quản lý lãnh thổ, biên giới, địa giới hành chính các cấp, biển hải đảo, các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Đồng thời, Cục sẽ chú trọng, tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho các cán bộ, lực lượng kỹ thuật, người lao động của ngành; đẩy mạnh công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, đặc biệt là duy trì và phát triển các quan hệ chuyên môn với các nước và các tổ chức quốc tế về đo đạc và bản đồ; trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để đảm bảo đủ năng lực tham gia hội nhập với quốc tế.

Tại Hội nghị, ông Phạm Thế Bảo, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các cá nhân của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Theo đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho ông Vũ Quý Lân, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam; Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Bùi Minh Hòa, Phó trưởng phòng Biên giới trên đất liền, Trung tâm Biên giới và Địa giới, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

Ông Bùi Minh Hòa, Phó trưởng phòng Biên giới trên đất liền, Trung tâm Biên giới và Địa giới, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

CTTĐT

Print Ý kiến của bạn

  Người gửi:
Địa chỉ:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
File gắn kèm:

Các tin khác »
Thúc đẩy hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý thông tin không gian địa lý (19/11)
Khối thi đua III (Bộ TN&MT): Phong trào thi đua phát huy tính thiết thực, hiệu quả (27/07)
Việt Nam – Lào: Đẩy mạnh hợp tác toàn diện sâu rộng và hiệu quả trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ (20/07)
Hội nghị Triển khai thi hành Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ (20/07)
Đại hội Đảng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 (11/06)
Hội nghị điển hình tiên tiến Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam giai đoạn 2015-2020 (11/06)
TP.HCM: Xử lý nếu in bản đồ thiếu Hoàng Sa, Trường Sa (26/05)
Việt Nam đăng cai Phiên họp Lần thứ 3 của Nhóm chuyên gia về địa danh của Liên Hợp Quốc Khu vực Đông Nam Á (14/05)
Hội thảo Địa danh trong hội nhập quốc tế (14/05)
Chính phủ ban hành quy định mới về hoạt động đo đạc, bản đồ (14/05)
 
     
  Trang chủ : Liên hệ : Sơ đồ Website : Liên kết : Tìm kiếm : Hỗ trợ
 
  © Bản quyền 2006 - 2016 bởi Cục Đo đạc và Bản đồ  Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường
    -
Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
    - Điện thoại: (84-4) 37555247 * FAX: (84-4) 37555236
    - Email: dosm@monre.gov.vn * Website: http://www.dosm.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Powered by SmartCMS - Designed by Gentech